Another và other khác nhau như thế nào

“other, another, one another cùng each other” bao gồm trong vốn trường đoản cú vựng của hầu như học viên học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, nhưng lại không phải ai ai cũng hiểu và thực hiện được hết công dụng của các từ này.

Bạn đang xem: Another và other khác nhau như thế nào

Hãy thuộc tafaseel.store tò mò sự khác biệt và cách thực hiện của 3 tự này nhé!

%CODE9%

1. “OTHER cùng ANOTHER”* “OTHER”Other Đề cập tới một cái nào đó khác biệt, tách biệt giữa cái này và dòng kia:E.g.: They have 2 sons. You’ve just met Jack. The other boy, Nick, is even more intelligent.=>Họ có 2 cậu nhỏ trai. Anh vừa chạm chán Jack đấy. Thằng bé nhỏ còn lại, Nick, thậm chí còn lý tưởng hơn.

Other cũng có thể sử dụng như 1 danh từ, others là danh từ bỏ số nhiều, trong số những trường vừa lòng không quan trọng phải có danh từ nghỉ ngơi sau.E.g.: Only 2 out of 10 balls are red. The others are all green.

=>Chỉ tất cả 2 trong số 10 quả bóng là màu sắc đỏ. Những quả còn sót lại đều màu xanh

* “ANOTHER”– Được ghép tự An Other, another đề cập tới một cái nào đấy mang đặc điểm thêm vào:E.g.: do you want another drink?=>Ông cũng muốn một ly nữa không? (Ông đang uống 1 hoặc nhiều cốc rồi, ông cũng muốn thêm 1 cốc khác nữa không?)

* Để rõ hơn về sự việc khác biệt, ta hãy xét những ví dụ:– OTHERE.g.: There are different kinds of fruit in the basket. One is apple, one is pineapple and the other is banana.=> Chỉ bao gồm 3 các loại quả trong giỏ nhưng thôi. 1 một số loại là táo, 1 một số loại là dứa và nhiều loại kia là chuối.

E.g.: You take this and I will take the other.=>Anh lấy tính năng này đi và tôi vẫn lấy dòng kia.

Xem thêm: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Dạy Thiền, Thích Nhất Hạnh

ANOTHERE.g.: There are different kinds of fruit in the basket. One is apple, one is pineapple và another is banana.=> có nhiều hơn 3 các loại quả trong giỏ. 1 một số loại là táo, 1 nhiều loại là dứa, 1 các loại nữa là chuối, còn 1 hoặc nhiều một số loại khác nữa chưa đề cập tới.

E.g.: You take this và I will take another one.=>Anh lấy cái này đi và tôi đã đi lấy thêm 1 cái nữa

=> bắt lại: Other được sử dụng để nói đến những cá thể trong một tập thể xác minh còn Another nói tới một sự bổ sung cập nhật trong một bầy đàn mà chưa xác định.

*

2. “ONE ANOTHER” cùng ” EACH OTHER”Hai tự này đều dùng làm nói về một fan khác trong một nhóm, tuy thế “one another” giành cho nhóm 3 bạn trở lên, còn “each another” dành cho nhóm chỉ bao gồm 2 người.E.g:– People are jealous watching the couple taking care of each another.=> fan ta ghen tuông tị khi chú ý đôi vợ ông chồng quan trọng tâm tới nhau.– The group members always help one another in every activities.=> những thành viên của nhóm luôn giúp sức nhau trong đầy đủ hoạt động.

tafaseel.store sưu tầm


*
“Tiếng Anh bồi” có tương xứng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn tồn tại khá nhiều. Mặc dù bị...