Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh

Ngữ pháp rất quan trọng trong bài toán tạo nền tảng gốc rễ để có thể phát triển toàn vẹn các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Bài đầu tiên khi nhắc đến ngữ pháp giờ Anh chắc chắn rằng sẽ là về những thì trong giờ đồng hồ Anh và bài tập về 12 thì cơ bản trong giờ Anh. Chính vì vậy trong nội dung bài viết này tafaseel.store đang tổng phù hợp cho các bạn bài tập về những thì trong tiếng Anh cùng kèm lời giải hướng dẫn chi tiết.

Bạn đang xem: Bài tập các thì trong tiếng anh


1. Bài tập về thì thừa khứ đơn

Chúng ta thường tập trung không hề ít vào định hướng mà quên đi câu hỏi thực hành trong số bài tập.

Xem thêm: Bài Hát Trong Phim Hoàn Châu Cách Cách, Hoàn Châu Cách Cách Ost

Bởi vì thế, trong bài xích học bây giờ không chỉ nói lại các kiến thức liên quan đến thì thừa khứ 1-1 mà các dạng bài tập trọng tâm liên quan cho thì này được đào sâu hơn.

*
*
*
Cách dùng của thì vượt khứ tiếp diễn

Bài tập 1

Tìm lỗi sai trong các câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she do while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go to lớn the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 2

Cho dạng đúng của đụng từ trong ngoặc sống thì vượt khứ tiếp diễn.

At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.I (drive) my car very fast when you called me.I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.My father (watch) TV when I got home.At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.What you (do) at 8 pm yesterday?Where you (go) when I saw you last weekend?They (not go) lớn school when I met them yesterday.My mother (not do) the housework when my father came home.My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.