mè đen rang sơ•bơ•đường, nhúm muối nhỏ•sữa tươi (mình dùng sữa milo)•bột năng•bột mì•bột bắp/ 10g bột nếp•trứng Anne Tran •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> bí đỏ hấp•bột năng•Đường(tùy chỉnh) (dưới 1 tuổi bỏ qua thay thế = 2mc sữa ct)•Vừng / mè•phô mai tách muối," /> mè đen rang sơ•bơ•đường, nhúm muối nhỏ•sữa tươi (mình dùng sữa milo)•bột năng•bột mì•bột bắp/ 10g bột nếp•trứng Anne Tran •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> bí đỏ hấp•bột năng•Đường(tùy chỉnh) (dưới 1 tuổi bỏ qua thay thế = 2mc sữa ct)•Vừng / mè•phô mai tách muối," />

Các món ăn với bánh mì

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","mì">">
mtrằn black rang sơ•bơ•mặt đường, nhúm muối nhỏ•sữa tươi (mình sử dụng sữa milo)•bột năng•bột mì•bột bắp/ 10g bột nếp•trứng
*
Anne Tran
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","mì">">
quả bầu đỏ hấp•bột năng•Đường(tùy chỉnh) (dưới 1 tuổi bỏ qua mất thay thế = 2mc sữa ct)•Vừng / mè•phô mai bóc tách muối hạt