CÁC TỪ NỐI CÂU TRONG TIẾNG ANH

​Các từ bỏ nối vào giờ đồng hồ Anh được thực hiện vào vnạp năng lượng nói với vnạp năng lượng viết nhằm mục đích mục đích dẫn dắt người đọc, gửi ý, chuyển câu và biểu lộ những quan hệ giữa các mệnh đề một bí quyết rõ ràng, dễ hiểu rộng.


Vậy, nhằm hoàn toàn có thể viết với nói giờ đồng hồ Anh một giải pháp súc tích hơn, hãy lắp thêm cho doanh nghiệp đầy đủ từ nối vào giờ Anh cơ phiên bản duy nhất nhưng bất cứ tín đồ học nào cũng cần biết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Các từ nối câu trong tiếng anh


​Lúc tự đưa ý nối 2 mệnh đề hòa bình trong 1 câu, hoặc 2 câu cùng nhau, nó buộc phải đứng giữa một trong các 3 cặp vệt sau: chấm - phẩy, phẩy - phẩy, chnóng phẩy- phẩy.


​Dùng để liệt kê: trường hợp có 2 tín đồ, đồ gia dụng được liệt kê thì trước và không có vệt phẩy, từ 3 người/ thứ trngơi nghỉ lên: & gắn với người/trang bị được liệt kê ở đầu cuối, có thể tất cả hoặc không tồn tại dấu phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường mở đầu câu, dùng để làm trình làng thêm 1 điều gì kề bên dòng sẽ nói nghỉ ngơi trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc giữa câu, thường đứng trước N; dùng để làm đề cập đến chiếc gì đấy tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ thân trợ đụng từ bỏ cùng V chính

Ít khi mở đầu câu (informal)

VD: We also spoke about kinh doanh.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Chú ý cấu tạo đảo: Not only + trợ động từ + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, thân hoặc cuối câu; luôn luôn nằm trong lòng 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students lớn transfer lớn a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu, nằm trong lòng 3 cặp dấu

VD: Marketing plans give sầu us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports oto manufacturer.


​Thường mở đầu câu, thân câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - và besides, I don"t like Italian food.


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là lốt phẩy

VD: There are many interesting places to lớn visit in the đô thị.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng giữa câu, dùng để làm liệt kê toàn bộ đầy đủ ví dụ/ trường đúng theo rất có thể tất cả, hay là tên gọi người, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, and Jachồng – failed the course.


​Đứng thân câu, dùng làm liệt kê 1 hoặc 1 vài ba ví dụ chứ đọng chưa phải toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu

VD: You don"t like your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t add up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng thân câu, dùng Khi ban đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng giữa câu, hiếm khi đứng đầu câu (informal); nếu như muốn đứng đầu câu, ta đề xuất cần sử dụng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, giữa, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.

Xem thêm: Trung Tâm Điều Phối Ghép Tạng Quốc Gia Về Ghép Bộ Phận Cơ Thể Người


​Đứng đầu, giữa câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, giữa câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, thân câu, trọng thể hơn However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going lớn expand this year.


​Đứng thân hoặc đầu câu

VD: While my sister has blue eyes, mine are brown.

I have brown eyes while my sister has blue ones.


​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ đồ gia dụng được đối chiếu buộc phải mang ý nghĩa tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​cũng có thể đứng làm việc đầu, thân với cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the chạy thử.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the demo.

Mary didn’t study. She failed the thử nghiệm, therefore.


​Chủ yếu đuối đứng ngơi nghỉ đầu, thân câu

VD: We have invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left hyên ổn, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng trung tâm hoặc đầu câu, 2 từ bỏ này có một chút ít khác biệt trong biện pháp dùng:

- Hence: thường được sử dụng chỉ tương lai

- Thus: hay được dùng chỉ thừa khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more and more complicated. Hence, we will have to lớn proceed with caution.


​Đứng chính giữa câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 từ này có 1 chút ít khác biệt vào cách dùng:

- Then: hay dùng để chỉ công ty ngữ không giống chưa phải bạn nói

- So: rất có thể dùng làm chỉ tín đồ nói hoặc bạn khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have sầu khổng lồ walk.’ (chủ ngữ khác nhau)

The last bus has gone, so we will have sầu to lớn walk.


​Đứng sinh hoạt đầu hoặc giữa câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable lớn supply all items within 2 weeks owing to the demand.

​- Due to lớn the fact that / Owing khổng lồ the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due khổng lồ the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe in incentive schemes, because we want our employees to lớn be more productive.


​Đứng đầu câu, trước vết phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đó là tổng hợp những trường đoản cú nối trong giờ Anh cơ bản tốt nhất nhưng mà bạn phải nắm rõ nhằm hoàn toàn có thể giao tiếp cũng giống như viết luận xuất sắc.


*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Khám phá bí quyết xuất sắc giờ đồng hồ Anh của tín đồ mắc.

XEM NGAY >>
*
*
*
*
*
*

Tất cả ngôn từ bên trên website đã có bảo vệ bạn dạng quyền do DMCA. Vui lòng ko copy hoặc chỉnh sửa ngẫu nhiên nội dung như thế nào, kể cả video và hình hình họa.