ĐAU ĐẦU TIẾNG ANH LÀ GÌ

CÁC TỪ NGỮ VỀ ‘ĐAU’ VÀ CẢM GIÁC/TRIỆU CHỨNG ‘ĐAU’ & CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ CÁC TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG VIỆT

ĐAU LÀ GÌ?

WHAT IS PAIN?

Từ điển giờ đồng hồ Việt tư tưởng đau ‘là cảm giác rát, buốt, xót, nhức nân hận … vào thân thể Lúc có bệnh xuất xắc gặp tai nạn’.

Bạn đang xem: Đau đầu tiếng anh là gì

Từ điển Oxford (2015) định nghĩa pain ‘the feelings that you have in your toàn thân when you have been hurt or when you are ill/sick’.

TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT MỘT BỘ PHẬN CƠ THỂ ĐAU (NHỨC)

1. ACHE

2. PAIN

3. HURT

4. SORE

1. ACHE /eɪk/ (noun): kết hợp với thương hiệu chỉ bộ phận khung hình tạo ra nên danh tự ghxay chỉ sự đau/nhức.

Bachồng.ache: Đau lưng

Ear.ache: Đau tai

Head.ache: Nhức đầu

Splitting headache: Nhức đầu/đau đầu nhỏng búa bổ

Stomach.ache: Đau vào dạ dày

Tooth.ache: Đau răng

*Heartache: Sự nhức khổ

*Lưu ý: heartađậy is used to refer to lớn a kind of emotional pain, for example if you are in love sầu with someone and they are not treating you well you can say:

- He is causing me a lot of heartache (các nhức khổ).

2. PAIN /peɪn/ (noun): chỉ sự nhức tại 1 thành phần khung hình, hay sử dụng với kết cấu sau:

- There’s a pain in my back/my knee/my chest …

- I’ve got a pain in my back/my knee/my chest …

* ‘Pain’ hoàn toàn có thể kết hợp các tính từ nhỏng ‘sharp’ (nhói), ‘nagging’ (dẻo dẳng), ‘dull’ (âm ỉ), ‘stabbing’ (nhói), ‘throbbing’ (nhói) …

- Grandpa keeps getting sharp pain ( = a very svào pain) in his baông xã.

- I suddenly got a stabbing pain ( = a sudden sharp pain) across my heart & collapsed lớn the floor.

- The nagging pain ( = a continuous pain) from my tooth was keeping me awake.

- When I woke up I felt a throbbing pain ( = a continuous pain that hurts more & then less in a regular pattern) in my head.

- She felt a dull ache (not very severe but continuous) at the baông chồng of her head.

3. SORE /sɔː(r)/ (adjective) đau và nhức hay bởi viêm/căng cơ

- I’ve sầu got a sore foot.

- His feet were sore after the walk.

Xem thêm: Phim Phong Cách Đàn Ông Tvb, Phong Cách Đàn Ông (1998) Full 20/20 Lồng Tiếng

Sore và Painful là nhị tính từ (adjective) có thuộc nghĩa chung là nhức (nhức)

- My stomach is still sore (đau) after the operation.

- Her shoulder is still painful (đau).

4. HURT /hɜː(r)t/ (verb): đau nhức

Một phần tử khung người + hurt(s)

- My foot hurts.

- My feet hurt.

- Fred’s knees hurt after skiing all day.

*

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP.. KHI KHAI BỆNH

Để lưu giữ những câu hỏi này hoàn toàn có thể cần sử dụng tự tắt (acronym) SOCRATES (thương hiệu một triết gia) nlỗi một phương pháp lưu giữ hữu dụng nhằm hỏi về triệu triệu chứng đau

Site (vị trí):

- Where exactly is the pain?

- Where does it hurt?-

- Where is it sore?

- Show me where it hurts

- What part of your head (chest, back, etc.) is affected?

Onset (bắt đầu cơn đau):

- Where did it start?

Character (đặc điểm)

- What is the pain like?

Radiation (sự lan tỏa):

- Does it radiate/ move sầu anywhere?

Associated features (đặc thù kết hợp):

- Is there anything associated with the pain e.g sweating, vomitting?

Time course (khoảng tầm thời gian):

- How long did it last?

Exacerbating/alleviating features (đặc thù làm tăng/giảm cơn đau):

- Does anything make it better/worse?

CAN YOU DESCRIBE THEM?

WHAT KIND OF PAIN IS IT?

WHAT IS THE PAIN LIKE?

Bạn rất có thể dùng các từ bỏ (tính từ) sau nhằm bộc lộ cơn đau

You might use the following words lớn describe your pain:

1. Achy /ˈeɪki/, /aching /eɪkɪŋ/: đau và nhức âm ỉ

2. Burning/ˈbɜː(r)nɪŋ/: sốt

3. Burning sensation: đau buốt, nóng rát

4. Crampy /ˈkræmpɪ/: chuột rút

5. Dull /dʌl/: nhức ê ẩm /âm ỉ

6. Excruciating /ɪkˈskruːʃiˌeɪtɪŋ/: nhức buốt, đau và nhức nhối

7. Gnawing /ˈnɔːɪŋ/: đau cảm giác cồn cào (ruột gan)

8. Gripping /ˈɡrɪpɪŋ/: đau dữ dội vào dạ dày

9. Hot /hɒt/: nóng

10. Intense/ɪnˈtens/: nhức gắt

11. Nagging /ˈnæɡɪŋ/: dẻo dẳng

12. Tender /ˈtendə(r)/: thốn /rờ vào thấy đau

13. Sharp /ʃɑː(r)p/: đau nhói

14. Shooting /ˈʃuːtɪŋ/: đau nhói

15. Spasmodic /spæzˈmɒdɪk/: quặn từng cơn/đau quặn

16. Stabbing /ˈstæbɪŋ/: nhức nhói như gồm đồ dùng nhọn xoáy vào

17. Stinging / /ˈstɪŋɪŋ/: đau buốt nhỏng kyên châm/nhỏng côn trùng nhỏ đốt

18. Tingling /ˈtɪŋɡ(ə)l/: ngứa ngáy ran

19. Throbbing /θrɒbɪŋ/: 1. nhức nhói (như cắt, nlỗi đâm) 2. đau theo nhịp tyên ổn đập

20. Violent t/ˈvɑɪəl(ə)nt/: dữ dội

HAI HẬU TỐ CHỈ ‘ĐAU’ TRONG TIẾNG ANH Y KHOA

1. -Algia /ældʒə/ : Pain đau Cardi.algia: đau vùng tim

2. -Dynia /dɪnɪə/: Pain nhức Cardio.dynia: đau vùng tim

CÁC THUẬT NGỮ TẬN CÙNG HẬU TỐ -ALGIA, -DYNIA

Thuật ngữ tận cùng hậu tố -algia

Arthr.algia: Đau khớp

Caus.algia /kɔːˈzældʒə/: Chứng hỏa thống, nhức bỏng

Cephal.algia: Đau đầu

Gastr.algia: Đau dạ dày

Mast.algia: Đau vú

My.algia: Đau cơ

Neur.algia: Đau thần kinh

Thuật ngữ tận thuộc hậu tố -dynia

Arthro.dynia: Đau khớp

Cardio.dynia: Đau tim

Masto lớn.dynia: Đau vú

Metro.dynia: Đau tử cung

Vulvo.dynia: Đau âm hộ

Tài Liệu Tyêu thích Khảo

1. Alison Pohl. (2002). Professional English: Medical. Pearson Education. Ltd.

2. Eric H. Glendinning Ron Howard. (2007). Professional English in Use Medicine. CUPhường.

3. Ann Ehrlich và Carol L. Schroeder. 2013. Medical Terminology for Health Professions. Seventh Edition.

4. Dinh Van Nguyen. 2016. Commmunication in English for Vietnamese Health Professionals. VietMD Publishing.

5. J Patriông chồng Fisher & Nancy P. Hutzell. 1999. Thuật Ngữ Y Học Căn Bản (người dịch: BS Đặng Tuấn Anh). NXB Y Học.