ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM 2020

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/10,Trường Đại học kinh tế TPHCM(UEH)công cha điểm chuẩn xét tuyểndựa vào công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020.


Theo đó, cơ sở đào tạo tại tp hcm (Mã ngôi trường KSA)với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình tất cả điểm chuẩn từ 22 đến 27,6 điểm. Xem điểm cụ thể các ngành dưới đây:

STT

Mã đăng ký

xét tuyển

Ngành/Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7220201

Ngành ngôn ngữ Anh (*)

D01, D96

25.80

2

7310101

Ngành kinh tế

A00, A01, D01, D07

26.20

3

7310107

Ngành Thống kê kinh tế (*)

A00, A01, D01, D07

25.20

4

7310108

Ngành Toán ghê tế(*)

A00, A01, D01, D07

25.20

5

7340101

Ngành quản ngại trị khiếp doanh

A00, A01, D01, D07

26.40

6

7340101_01

Chuyên ngành quản ngại trị dịch viện

A00, A01, D01, D07

24.20

7

7340101_02

Chương trình Cử anh tài năng

A00, A01, D01, D07

26.00

8

7340115

Ngành Marketing

A00, A01, D01, D07

27.50

9

7340120

Ngành sale quốc tế

A00, A01, D01, D07

27.50

10

7340121

Ngành kinh doanh thương mại

A00, A01, D01, D07

27.10

11

7340201

Ngành Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

25.80

12

7340204

Ngành Bảo hiểm

A00, A01, D01, D07

22.00

13

7340206

Ngành Tài chủ yếu quốc tế

A00, A01, D01, D07

26.70

14

7340301

Ngành Kế toán

A00, A01, D01, D07

25.80

15

7340403

Ngành làm chủ công

A00, A01, D01, D07

24.30

16

7340405

Ngành hệ thống thông tin cai quản (*)

A00, A01, D01, D07

26.30

17

7380101

Ngành Luật

A00, A01, D01, D96

24.90

18

7480103

Ngành Kỹ thuật phần mềm (*)

A00, A01, D01, D07

25.80

19

7480109

Ngành Khoa học dữ liệu (*)

A00, A01, D01, D07

24.80

20

7510605

Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

27.60

21

7810103

Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00, A01, D01, D07

25.40

22

7810201

Ngành cai quản trị khách hàng sạn

A00, A01, D01, D07

25.80

Đối vớiPhân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV) có6 ngành/chuyên ngành, vớ cả đều sở hữu điểm chuẩn là 16 điểm. Xem điểm chuẩn chỉnh cụ thể những ngành ở bên dưới đây:

TT

Mã ĐK

xét tuyển

Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7310101_01

- tài chính và sale nông nghiệp (Ngành gớm tế)

A00, A01, D01, D07

16.00

2

7340101_03

- quản trị

(Ngành quản lí trị khiếp doanh)

A00, A01, D01, D07

16.00

3

7340120_01

Ngành kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D07

16.00

4

7340201_01

- Ngân hàng

(Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng)

A00, A01, D01, D07

16.00

5

7340301_01

- kế toán tài chính doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

A00, A01, D01, D07

16.00

6

7340405_01

- thương mại điện tử (*)

(Ngành hệ thống thông tin cai quản lý)

A00, A01, D01, D07

16.00