Đinh bộ lĩnh đóng đô ở đâu?

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Kinh đô của nước Đại Cồ Việt thời Đinh được đặt ở đâu?*

Cổ Loa (Hà Nội).

Bạn đang xem: Đinh bộ lĩnh đóng đô ở đâu?

Hoa Lư (Ninh Bình).

Phong Châu (Phú Thọ).

Thuận Thành (Bắc Ninh).

Sau lúc lên ngôi vua, Ngô Quyền chọn chỗ nào làm gớm đô?*

Cổ Loa.

Hoa Lư.

Đại La.

Phong Châu


Câu 1: kinh thành của nước Đại Cồ Việt thời Đinh được đặt tại đâu?

a. Cổ Loa ( thủ đô ).

b. Hoa Lư ( tỉnh ninh bình ).

c. Phong Châu ( Phú thọ ).

d. Thuận Thành ( tỉnh bắc ninh ).

Câu 2: sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền chọn nơi nào làm đế đô ?

a. Cổ Loa.

b. Hoa Lư.

c. Đại La.

d. Phong Châu


Kinh đô của nước Đại Cồ Việt thời Đinh được đặt tại đâu?*

Cổ Loa (Hà Nội).

Hoa Lư (Ninh Bình).

Phong Châu (Phú Thọ).

Thuận Thành (Bắc Ninh).

Xem thêm: Ông Đinh La Thăng Học Tiến Sĩ Ở Đâu, Đinh La Thăng Học Tiến Sĩ Ở Đâu

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền chọn nơi nào làm gớm đô?*

Cổ Loa.

Hoa Lư.

Đại La.

Phong Châu


Cho các sự kiện:

1. Đinh cỗ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng góp đô sống Hoa Lư.

2. Ngô Quyền mất. Dương Tam Kha chỉ chiếm ngôi vương.

3. Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

4. Ngô Quyền xưng vương, đóng đô làm việc cổ Loa.

Hãy sắp tới xếp những Sự khiếu nại trên theo trình tự thời gian

A. 3, 1, 2, 4

B. 2, 3, 4, 1

C. 4, 1, 2, 3

D. 4, 2, 1, 3


Năm 968, Đinh cỗ Lĩnh thống nhất quốc gia và đóng góp đô sống đâu?

Đại La

Phong Châu

Thăng Long

Hoa Lư

Năm 968, Đinh cỗ Lĩnh thống nhất non sông và đóng góp đô ngơi nghỉ đâu?

Đại La

Phong Châu

Thăng Long

Hoa Lư


Kinh đô của nước Đại Cồ Việt thời Đinh được đặt ở đâu?

Cổ Loa (Hà Nội).

Hoa Lư (Ninh Bình).

Phong Châu (Phú Thọ).

Thuận Thành (Bắc Ninh).

Nội dung nào dưới đây không yêu cầu là lý do Đinh bộ Lĩnh dẹp được «Loạn 12 sứ quân»?

Có sự giúp đỡ của è Lãm, Phạm Văn Hổ.

Đinh cỗ Lĩnh là người dân có tài.

Được nhân dân các địa phương ủng hộ.

Được sự góp đỡ của phòng Tống


kinh đô nước Đại Cồ Việt được đặt ở Hoa Lư (Ninh Bình)được sự giúp đỡ của nhà Tốngkhông đề nghị là tại sao Đinh bộ Lĩnh dẹp được loạn 12 sứ quân


Nếu vào vai là ĐINH TIÊN HOÀNG, em se lựa chọn đặt đế kinh Hoa lư

Vì đây là quê hương của mình ,còn là địa điểm rộng lớn, phù hợp với bài toán phát triển kinh tế đất nước


Em chọn đạt kinh đô ở Hoa Lư

Vì : Đây là quê nhà cua Đinh bộ Lĩnh và đây cũng là khu vực núi non chập chồng . Núi trong sông sông trong núi .Căn cứ thủy cỗ rất dễ dãi . Sau lưng là rừng , trước phương diện là đồng bằng , xa nữa là biển lớn cả...Noi đay giang sơn tráng lệ phong thủy hài hòa nên Đinh cỗ Lĩnh new chọn có tác dụng kinh đô .