Gương Mặt thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 6

GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu tố chính của giải trí: music và comedy.6 sỹ tử thể hiện bài xích thi của mình bằng phương pháp hóa thân thành các nhân vật lừng danh qua biện pháp thể hiện, nhại lại từ bề ngoài bên kế bên (phong giải pháp hát, cách nhảy, biện pháp đi, trang phục…) đến cả cách thể hiện bài xích hát làm sao để cho càng như thể càng tốt với nhân vật mà họ phải hóa thân.GMTQ tiềm ẩn sẽ đưa về cho khán giả những phút giây thư giãn, những tràng cười sung sướng và không để nặng tính tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa những thí sinh. Các thí sinh sẽ nỗ lực cố gắng thể hiện bài bác thi của bản thân mình bằng ý thức tương ái cùng sự thân thiện như trong một gia đình.

Bạn đang xem:


*

gương mặt thân quen - Tập 9 Full GMTQ- T9 Full khuôn mặt Thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 9

Đây là kênh Youtube ưng thuận của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:22:47 316K 0.0
(935)
hotnew
*

khuôn mặt thân quen - Tập 8 Full GMTQ- T8 Full gương mặt Thân thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 8

Đây là kênh Youtube chính thức của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:24:07 256K 0.0
(737)
hotnew
*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 7 Full GMTQ- T7 Full gương mặt Thân thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 7

Đây là kênh Youtube phê chuẩn của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


15/04 01:25:49 301K 0.0
(823)
hotnew
*

khuôn mặt thân thân quen - Tập 6 Full GMTQ- T6 Full khuôn mặt Thân quen thuộc 2013 - Mùa 1 Tập 6

Đây là kênh Youtube chính thức của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:26:56 333K 0.0
(861)
hotnew
*

gương mặt thân thân quen - Tập 5 Full GMTQ- T5 Full gương mặt Thân quen thuộc 2013 - Mùa 1 Tập 5

Đây là kênh Youtube bằng lòng của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:21:26 884K 0.0
(2630)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 4 Full GMTQ- T4 Full gương mặt Thân quen thuộc 2013 - Mùa 1 Tập 4

Đây là kênh Youtube thỏa thuận của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


15/04 01:23:01 191K 0.0
(567)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 3 Full GMTQ- T3 Full khuôn mặt Thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 3

Đây là kênh Youtube chính thức của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


15/04 01:26:26 168K 0.0
(463)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 2 Full GMTQ- T2 Full khuôn mặt Thân quen thuộc 2013 - Mùa 1 Tập 2

Đây là kênh Youtube bằng lòng của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

Xem thêm: Viện Châm Cứu Nguyễn Tài Thu Để Lại Cho Nền Y Học Việt Nam, Giáo Sư Nguyễn Tài Thu


15/04 01:25:09 235K 0.0
(681)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 1 Full GMTQ- T1 Full khuôn mặt Thân thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 1

Đây là kênh Youtube xác định của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:25:33 307K 0.0
(985)
hotnew
khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 6 Full GMTQ- T6 Full khuôn mặt Thân quen thuộc 2013 - Mùa 1 Tập 6

Đây là kênh Youtube xác nhận của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:26:56 333K 0.0
(861)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - 2019 Full GMTQ- 2019 Full Full thông thường kết khuôn mặt Thân quen thuộc 2019: Thánh mang giọng Nhật Thuỷ tung chiêu ẵm trọn ngôi quán quân

Chung kết #GươngMặtThânQuen2019: #Thánhgiảgiọng #NhậtThuỷ “tung chiêu” ẵm trọn ngôi #quánquân thuyết phục Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của ...


18/01 01:48:47 855K 9.0
9.0291 (5088)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - 2018 Full GMTQ- 2018 Full gương mặt Thân quen thuộc 2018 - thông thường kết : Duy Khánh đăng quang cửa hàng quân mùa 6

Gương Mặt quen thuộc 2018 - tầm thường kết : Duy Khánh đăng quang quán quân mùa 6 #chungketguongmatthanquen #guongmatthanquen Kênh ...


02/09 01:49:36 1M 8.6
8.6195 (4462)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - 2017 Full GMTQ- 2017 Full GƯƠNG MẶT THÂN thân quen 2017 - tầm thường Kết

Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. Chương trình khuôn mặt Thân quen 2017 vạc sóng vào mức 21h00 - vật dụng 7 sản phẩm tuần ...


08/08 02:10:07 1M 8.2
8.1902 (3923)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - năm nhâm thìn Full GMTQ- 2016 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - thông thường KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
gương mặt thân quen - năm ngoái Full GMTQ- năm ngoái Full khuôn mặt Thân Quen năm ngoái Tập 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


05/07 01:30:24 761K 0.0
(1407)
hotnew
gương mặt thân quen - năm trước Full GMTQ- 2014 Full khuôn mặt Thân Quen 2014 - Mùa 2 Tập 12

Đây là kênh Youtube chấp nhận của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...