HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

Công dân triển khai thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định bắt đầu tại hiện tượng Cư trú 2020 theo đưa ra quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 như sau:


Điều kiện đăng ký tạm trú

Điều 27 cơ chế Cư trú 2020 quy định đk đăng cam kết tạm trú như sau:

- Công dân đến sống tại chỗ ở thích hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chủ yếu cấp xã vị trí đã đk thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ bỏ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký kết tạm trú.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đăng ký tạm trú

- Thời hạn trợ thì trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn những lần.

- Công dân không được đk tạm trú new tại địa điểm ở qui định tại Điều 23 hiện tượng Cư trú 2020.

*

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú (ảnh minh họa)

Thành phần hồ sơ đăng ký tạm trú

* hồ nước sơ đk tạm trú gồm:

- Tờ khai đổi khác thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA); so với người đăng ký tạm trú là tín đồ chưa thành niên thì trong tờ khai bắt buộc ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, chị em hoặc fan giám hộ, trừ trường thích hợp đã tất cả ý kiến gật đầu đồng ý bằng văn bản;

*
Mẫu CT01

- Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở hợp pháp.

* Đăng cam kết tạm trú trên nơi đơn vị chức năng đóng quân trong Công an nhân dân, làm hồ sơ gồm:

- Tờ khai đổi khác thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA);

- Giấy giới thiệu của Thủ trưởng solo vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để gia công thủ tục đk tạm trú và đơn vị chức năng có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng góp dấu).

* Đăng cam kết tạm trú theo danh sách, làm hồ sơ gồm:

- Tờ khai chuyển đổi thông tin trú ngụ (của từng người) (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA);

- Văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong số đó ghi rõ thông tin về khu vực ở thích hợp pháp kèm danh sách người nhất thời trú. Danh sách bao hàm những tin tức cơ phiên bản của từng người: họ, chữ đệm cùng tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm bợ trú.

Thủ tục đk tạm trú

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ (1 bộ)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an cấp cho xã nơi đăng ký thường trú, có thể nộp theo 2 cách:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cung cấp xã.

Xem thêm: Những Con Đường Đẹp Nhất Việt Nam, 1 Trong Số Đó Lọt Top 5 Châu Á

- Nộp hồ sơ trực tuyến đường qua các cổng cung ứng dịch vụ công trực tuyến đường như: Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia, hoặc qua Cổng thương mại & dịch vụ công cỗ Công an, Cổng thương mại dịch vụ công thống trị cư trú.

Bước 3: Bổ sung hồ sơ nếu có hướng dẫn trường đoản cú cơ quan bao gồm thẩm quyền cùng nhận Phiếu chào đón hồ sơ với hẹn trả hiệu quả khi hồ sơ sẽ hợp lệ.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký cư trú địa thế căn cứ theo biện pháp của từng địa phương.

Bước 5: địa thế căn cứ theo ngày hứa trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ cùng hẹn trả tác dụng để nhấn thông báo hiệu quả giải quyết giấy tờ thủ tục đăng cam kết cư trú (nếu có).

Thời hạn xử lý thủ tục: thời hạn 03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ vừa đủ và hòa hợp lệ.

Kết quả triển khai thủ tục hành chính:

Trường hòa hợp hồ sơ không thiếu thốn hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú có nhiệm vụ thẩm định, update thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm thời trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và:

- Thông báo cho tất cả những người đăng ký kết về việc đã update thông tin đăng ký tạm trú (mẫu CT08 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA); (Trước đây sau khoản thời gian đăng cam kết tạm trú thành công, công dân sẽ được cấp sổ trợ thời trú)

- trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do (mẫu CT06 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA).