Kỹ Sư Tài Năng Bách Khoa

English grammar with exercises is an English tiện ích for all màn chơi of English learner.

Bạn đang xem: Kỹ sư tài năng bách khoa

English grammar with exercises is the newest English app. It can help you to learn English grammar, & help you improve your English skills: reading, writing và speaking. With more than 25+ topics và consist of more than 500+ questions, English grammar with exercises can help you get high score in almost exams lượt thích IELTS, TOEIC, TOEFL... This phầm mềm contains all of the basic grammar topic which you can find in communication & business.Download here:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tungbk.englishgrammarEach topic is attached with brief knowledge and about trăng tròn question khổng lồ help you remember all grammar that you learned.Included:- Simple present tense và present continuous tense- Present perfect tense & present perfect continuous tense- Simple past tense và past continuous tense- Past perfect tense & past perfect continuous tense- Simple future tense và future continuous tense- Future perfect tense và future perfect continuous tense- đánh giá all tenses- Verb forms: to, V, V-ing- Modal verbs- Nouns- Articles- Pronouns- Types of question- Adjectives and adverbs- Comparison- Preposition- Active/passive forms- Subjects và verbs agreement- Conditionals- Relative clauses- Reduction of relative clauses- Noun clauses- Adverb clauses- Conjuntions- Present participle & past participle- Subjuntive

Giải chi tiết đề thi Kĩ sư năng lực môn Toán 1995-2007


Zaha - tiêu dùng tích điểm5:01 AM
Zaha - tiêu dùng tích điểm
Bách KhoaBách Khoa Hà NộiKĩ sưkĩ sư tài năngkỹ sư tài năngôn thi kĩ sư tài năngÔn thi KSTNôn thi kỹ sư tài năngTài liệuToánVật Lí0
*

Bài tập giới hạn hàm số


Zaha - tiêu dùng tích điểm6:45 PM
Zaha - tiêu dùng tích điểm
Bách KhoaBách Khoa Hà NộikĩKĩ sưkĩ sư tài năngKSTNkỹ sưkỹ sư tài năngôn thi kĩ sư tài năngÔn thi KSTNôn thi kỹ sư tài năngsưtài năng0
*

Giải đề thi KSTN môn trang bị Lý 2014


Zaha - chi tiêu và sử dụng tích điểm12:58 AM
Zaha - chi tiêu và sử dụng tích điểm
Bách KhoaBách Khoa Hà NộikĩKĩ sưkĩ sư tài năngKSTNkỹ sưkỹ sư tài năngnăngôn thi kĩ sư tài năngÔn thi KSTNôn thi kỹ sư tài năngsưtài năngVật Lí0
Lời giải chi tiết đề thi tuyển sinh lớp Kĩ sư kỹ năng Đại học tập Bách Khoa hà nội thủ đô năm 2014, được thực hiện bởi page Ôn thi kỹ sư tài năng.
*

Giải chi tiết đề thi Kĩ sư kĩ năng môn Toán năm trước Đại học Bách Khoa Hà Nội


Zaha - tiêu dùng tích điểm7:44 AM
Zaha - chi tiêu và sử dụng tích điểm
Bách Khoa Hà NộiKĩ sưkĩ sư tài năngKSTNkỹ sưkỹ sư tài năngnăngôn thi kĩ sư tài năngÔn thi KSTNôn thi kỹ sư tài năngsưtàiTài liệutài năng0
Lời giải chi tiết cho đề thi Kĩ sư kỹ năng (KSTN) môn Toán năm năm trước được triển khai bởi page Ôn thi Kỹ sư tài năng. Trong lời giải có phân tích cụ thể từng câu và gửi ra các bổ đề, công thức bắt buộc thiết.

Xem thêm: Tin Tức Diễn Viên Lưu Diệc Phi Mới Nhất Trên Vnexpress, Lưu Diệc Phi


*

Giải chi tiết đề thi KSTN Đại học Bách Khoa thủ đô môn thứ Lý 2015


Zaha - chi tiêu và sử dụng tích điểm6:55 AM
Zaha - chi tiêu và sử dụng tích điểm
Bách KhoaKĩ sưkĩ sư tài năngKSTNkỹ sưkỹ sư tài năngnăngôn thi kĩ sư tài năngÔn thi KSTNôn thi kỹ sư tài năngtàitài năng1
Lời giải đề thi Kĩ sư kỹ năng môn vật Lí năm 2015 thực hiện bởi Ôn thi kỹ sư tài năng.
*

Giải chi tiết đề thi Kĩ sư tài năng môn Toán 2015


Zaha - chi tiêu và sử dụng tích điểm8:13 AM
Zaha - chi tiêu và sử dụng tích điểm
Bách KhoakĩKĩ sưkĩ sư tài năngKSTNkỹ sưkỹ sư tài năngnăngôn thi kĩ sư tài năngÔn thi KSTNôn thi kỹ sư tài năngsưtàiTài liệutài năngToán0
Giải cụ thể đề thi KSTN ĐH Bách khoa tp hà nội môn Toán năm 2015, đề thi không thật khó cùng với 6 câu số đông tập trung vào chương trình THPT.