Liều dùng paracetamol cho trẻ em

Em sinh bé nhỏ được 3 tháng cơ mà mấy lúc này bị ho không ít quặn cả bụng và lại sốt về tối , em tất cả uống thuốc Paracetamol, em xin theo thông tin được biết về Liều dùng thuốc paracetamol mang đến trẻ em

Bạn đang xem: Liều dùng paracetamol cho trẻ em

Liều sử dụng thuốc paracetamol mang đến trẻ em

Xem thêm: Điểm Chuẩn Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2020, Biến Động Điểm Chuẩn Đh Y Dược Tp

Trả lời: Thông tin dung dịch ParacetamolThuốc Paracetamol còn mang tên là acetaminophen, được tổng vừa lòng ra từ năm 1886. Nửa cầm kỷ sau, nó được minh chứng là rất có thể dùng sút đau cho người. Với 1 lượng thuốc, làm việc liều điều trị, nó có tác dụng hạ sốt, giảm đau tựa như aspirin nhưng không khiến hại như aspirin (không sợ hãi dạ dày - tá tràng, không gây nguy hại cho thiếu phụ mang bầu 3 tháng cuối, bình an cho trẻ em và người bệnh sốt virus, nóng xuất huyết).Do đó, nó được dùng thoáng rộng để điều trị các chứng đau cùng sốt tự nhẹ mang đến vừa, sử dụng được cho trẻ em.Liều sử dụng thuốc paracetamol hạ sốt đến trẻ emTrẻ sơ sinh non mon 28-32 tuần:Tiêm mạch liều 20 mg/kg tiếp sau là 10 mg/kg/liều mỗi 12 giờ.Uống: 10-12 mg/kg/liều mỗi 6-8 giờ. Liều uống buổi tối đa sản phẩm ngày: 40 mg/kg/ngày.Trực tràng: trăng tròn mg/kg/liều từng 12 giờ. Liều dùng buổi tối đa mặt hàng ngày: 40 mg/kg/ngày.Trẻ sơ sinh non mon 32-37 tuần với trẻ sơ sinh dưới 10 ngày:Tiêm tĩnh mạch máu liều 20 mg/kg tiếp sau là 10 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ. Liều tối đa sản phẩm ngày: 60 mg/kg/ngày.Trực tràng: 30 mg/kg; tiếp đến 15 mg/kg/liều mỗi 8 giờ. Liều tối đa sản phẩm ngày: 60 mg/kg/ngày.Trẻ sơ sinh tròn hoặc to hơn 10 ngày:Tiêm tĩnh mạch máu liều đôi mươi mg/kg tiếp theo là 10 mg/kg/liều từng 6 giờ.Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 4-6 giờ.Liều buổi tối đa sản phẩm ngày: 90 mg/kg/ngày.Trực tràng: 30 mg/kg; tiếp đến 20 mg/kg/liều từng 6-8 giờ. Liều về tối đa mặt hàng ngày: 90 mg/kg/ngày.Nhỏ hơn 2 tuổi:Tiêm tĩnh mạch: 7,5 cho 15 mg/kg/liều từng 6 giờ.Liều buổi tối đa mặt hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.Từ 2 mang đến 12 tuổi:Tiêm tĩnh mạch: 15 mg/kg mỗi 6 tiếng hoặc 12,5 mg/kg từng 4 giờ.Liều 1-1 tối nhiều 15 mg/kg.Liều về tối đa sản phẩm ngày: 75 mg/kg/ngày ko được vượt thừa 3750 mg/ngày.Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 4-6 tiếng khi phải thiết; không vượt quá 5 liều trong 24 giờ.Lưu ý khi áp dụng thuốc paracetamol mang lại trẻ emNgoài ra, những nhà sản xuất liệt kê các liều lời khuyên sau đây:2,7-5,3 kg: 0-3 tháng: 40 mg.5,4-8,1 kg: 4-11 tháng: 80 mg.8,2-10,8 kg: 1-2 tuổi: 120 mg.10,9-16,3 kg: 2-3 tuổi: 160 mg.16,4-21,7 kg: 4-5 tuổi: 240 mg.21,8-27,2 kg: 6-8 tuổi: 320 mg.27,3-32,6 kg: 9-10 tuổi: 400 mg.32,7-43,2 kg: 11 tuổi: 480 mg.Các đơn vị sản xuất lời khuyên việc phụ thuộc vào trọng lượng để chọn liều lượng là phương thức thích hợp. Nếu chưa biết đúng chuẩn trọng lượng của bé, rất có thể dựa vào tuổi tác.Trực tràng: 10-20 mg/kg/liều từng 4-6 giờ khi quan trọng (mặc cho dù việc sử dụng liều cao paracetamol nghỉ ngơi trực tràng (ví dụ, 25-45 mg/kg/liều) đã có nghiên cứu, việc sử dụng nó vẫn còn gây tranh cãi; liều về tối ưu và tần suất dùng dung dịch để đảm bảo an toàn hiệu quả cùng độ an toàn chưa được nghiên cứu, cần tò mò thêm).Trẻ em lớn hơn hoặc bởi 12 tuổi:Nhỏ rộng 50 kg:Tiêm tĩnh mạch: 15 mg/kg từng 6 giờ đồng hồ hoặc 12,5 mg/kg từng 4 giờ.Liều đối kháng tối đa: 750 mg/liều.Tổng liều tối đa hàng ngày: 75 mg/kg/ngày (ít hơn hoặc bằng 3750
mg/ngày).Trên hoặc bằng 50 kg:Tiêm tĩnh mạch: 650 mg từng 4 giờ đồng hồ hoặc 1000 mg từng 6 giờ.Liều đơn tối đa: 1000 mg/liều.Tổng liều hằng ngày tối đa: 4000 mg/ngày.Uống hoặc trực tràng: 325-650 mg mỗi 4-6 tiếng hoặc 1.000 mg 3-4 lần mỗi ngày.Liều về tối đa hàng ngày: 4000 mg/ngày.Liều dùng thường thì giảm đau mang lại trẻ em
Trẻ sơ sinh non mon 28-32 tuần:Tiêm tĩnh mạch liều 20 mg/kg tiếp theo sau là 10 mg/kg/liều từng 12 giờMiệng: 10-12 mg/kg/liều mỗi 6-8 giờ. Liều uống buổi tối đa mặt hàng ngày: 40 mg/kg/ngày.Trực tràng: 20 mg/kg/liều mỗi 12 giờ. Liều sử dụng trực tràng buổi tối đa hàng ngày: 40 mg/kg/ngày.Trẻ sơ sinh non tháng 32-37 tuần với trẻ sơ sinh bên dưới 10 ngày:Tiêm mạch trăng tròn mg/kg tiếp theo là 10 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.Uống: 10-15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.Trực tràng: liều: 30 mg/kg; sau đó 15 mg/kg/liều từng 8 giờ. Liều buổi tối đa hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.Trẻ sơ sinh đầy đủ 10 ngày hoặc to hơn 10 ngày tuổi:Tiêm tĩnh mạch máu liều 20 mg/kg tiếp theo sau là 10 mg/kg/liều từng 6 giờ.Uống: 10-15 mg/kg/liều từng 4-6 giờ. Liều buổi tối đa hàng ngày: 90 mg/kg/ngày. Trực tràng: 30 mg/kg; tiếp đến 20 mg/kg/liều từng 6-8 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 90 mg/kg/ngày.Trẻ sơ sinh và trẻ em:Nhỏ hơn 2 tuổi:Tiêm tĩnh mạch: 7,5 mang đến 15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ.Liều về tối đa mặt hàng ngày: 60 mg/kg/ngày.Từ 2 mang lại 12 tuổi:Tiêm tĩnh mạch: 15 mg/kg từng 6 giờ hoặc 12,5 mg/kg mỗi 4 giờ.Liều đơn tối đa 15 mg/kg.Liều buổi tối đa sản phẩm ngày: 75 mg/kg/ngày ko được vượt vượt 3750 mg/ngày.Uống: 10-15 mg/kg/liều từng 4-6 giờ đồng hồ khi buộc phải thiết; không vượt quá 5 liều vào 24 giờ.Khuyến cáo lúc sử dụngNgoài ra, những nhà cấp dưỡng liệt kê những liều khuyến nghị sau đây:2,7-5,3 kg: 0-3 tháng: 40 mg.5,4-8,1 kg: 4-11 tháng: 80 mg.8,2-10,8 kg: 1-2 tuổi: 120 mg.10,9-16,3 kg: 2-3 tuổi: 160 mg.16,4-21,7 kg: 4-5 tuổi: 240 mg.21,8-27,2 kg: 6-8 tuổi: 320 mg.27,3-32,6 kg: 9-10 tuổi: 400 mg.32,7-43,2 kg: 11 tuổi: 480 mg.Các nhà sản xuất khuyến cáo việc phụ thuộc vào trọng lượng để lựa chọn liều lượng là phương thức thích hợp. Nếu như bạn chưa biết trọng lượng chính xác của bé, rất có thể dựa vào tuổi tác.Trực tràng: 10-20 mg/kg/liều từng 4-6 giờ khi quan trọng (Mặc cho dù việc sử dụng liều cao paracetamol chu kỳ luân hồi phẫu của trực tràng (ví dụ, 25-45 mg/kg/liều) đã được nghiên cứu, việc thực hiện của nó vẫn còn gây tranh cãi; liều tối ưu và gia tốc dùng thuốc để bảo đảm an toàn hiệu quả với độ bình yên chưa được nghiên cứu, cần tò mò thêm).Trẻ em lớn hơn hoặc bằng 12 tuổi:Nhỏ rộng 50 kg:Tiêm tĩnh mạch:: 15 mg/kg mỗi 6 tiếng hoặc 12,5 mg/kg mỗi 4 giờ.Liều solo tối đa: 750 mg/liều.Tổng liều buổi tối đa sản phẩm ngày: 75 mg/kg/ngày (ít hơn hoặc bằng 3750 mg/ngày).Trên hoặc bằng 50 kg:Tiêm tĩnh mạch: 650 mg từng 4 giờ đồng hồ hoặc 1000 mg từng 6 giờ.Liều solo tối đa: 1000 mg/liều.Tổng liều hàng ngày tối đa: 4000 mg/ngày.Uống hoặc trực tràng: 325-650 mg mỗi 4-6 tiếng hoặc 1.000 mg 3-4 lần từng ngày. Liều tối đa hàng ngày: 4000 mg/ngày.Khi áp dụng thuốc đến trẻ cần tuyệt vời tuân thủ liều sử dụng do bác sĩ kê đơn;Cảm ơn bạn