QUỐC KỲ CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Giới thiệu cờ các-nước Quanh Vùng ASEAN

ASEAN là tổ chức cấu kết của khoanh vùng Đông Nam Á, phương châm thiết yếu của tổ chức là tăng mạnhkinh tế khoanh vùng, địa chỉ ủng hộ độc lập vào khoanh vùng, đẩy mạnh văn hóa truyền thống giữa những member vào khối.Phía bên dưới là list giải pháp thành viên vào khốiASEAN vàcờ các-nướcđó (Hiệp hội các Đất nước Đông Nam Á). ASEAN được xuất bản vào trong ngày 8 tháng 8 năm 1967 với5 nước nhà thành viên trước tiên là: Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines với Singapore.Xét mang đến năm 2009, sát hếtcác nước vào khu vực Khu vực Đông Nam Á vẫn bằng lòng dự vào khối ASEAN(trừ Đông Timor), mặc dù vẫn đồng ý Đông Timor và Papua New Guinea làm cho quan ngay cạnh viên, và vẫn chú ý solo xin kéo của Đông Timor (dự tính trong thời điểm 2017 Đông Timor sẽ tiến hành gia nhập)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Cờ các quốc giaASEAN – Cờ Vương quốc CampuchiaỨng viên kéo ASEANQuốc gia :Đông TimorThủ đô:DiliDiện tích:14.874 km2Dân số:1.134.000 bạn (2008)
*
Quốc kỳĐông Timo